Gmina Iwkowa

2011


„Usuwanie szkód powodziowych na potoku Bela w km 2+150- 2+550 msc. Iwkowa gm. Iwkowa”

Zakres robót:

  • udrożnienie koryta potoku
  • zabezpieczenie przeciwerozyjne wraz z umocnieniem skarp i dna potoku
  • zabudowa wyrw faszynadą obciążoną narzutem kamiennym ciężkim
  • remont istniejących 2-ch przejazdów
  • łączna długość odcinka objętego zleceniem- 400 mb  • Galeria zdjęć