Wrocław

2014Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i budowie sieci wodociągowej oraz budowie sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków na os. Polanowice i Sołtysowice.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował w szczególności:

  • przebudowę sieci wodociągowej o łącznej dł. ok 7 950 mb wraz z przyłączami
  • budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej dł. ok 9 130 mb wraz z przyłączami
  • odtworzenie i renowacja nawierzchni drogowych  • Galeria zdjęć